Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1. Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)Το ΚΕΠΑ προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με απώτερο στόχο την προώθηση της διά βίου μάθησης και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας.

Επισκεφθείτε την Πλατφόρμα e-Gnosis, μέσω της οποίας το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου σας ενημερώνει για τις ευκαιρίες κατάρτισης που σας προσφέρει.

Στην εν λόγω πλατφόρμα θα βρείτε τα προγράμματα που προσφέρονται στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

    • Ψηφιακές Δεξιότητες
    • Ασφάλεια και Υγεία
    • Διευθυντική Ανάπτυξη
    • Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση
    • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης2. Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ)

To ΤΚΕΑΑ προσφέρει τις πιο κάτω ευκαιρίες κατάρτισης σε άτομα με αναπηρίες τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα εργοδότησης ή ανέλιξης στο επάγγελμα τους ανεξάρτητα από το επίπεδο μόρφωσης τους:
3. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Η ΑνΑΔ επιχορηγεί τη συμμετοχή σε εκατοντάδες προγράμματα κατάρτισης κάθε εξάμηνο, τα οποία στοχεύουν στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Τα θέματα των προγραμμάτων αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επιχειρησιακή συνέχεια, εκπαίδευση εκπαιδευτών, ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες για διάφορα επαγγέλματα.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται μόνο από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy, όπου βρίσκονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ΚΕΚ.4. Euroguidance Κύπρου

Το Euroguidance Κύπρου άρχισε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2002 υπό την αιγίδα του Τμήματος Εργασίας. Το Κέντρο από την ημέρα ίδρυσης του συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης (Euroguidance Network), στο οποίο ανήκουν τα κέντρα Euroguidance που λειτουργούν σε όλα τα Κράτη-Μέλη, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τις Υπό Ένταξη Χώρες. Τα Κέντρα Euroguidance στοχεύουν στην παροχή ποιοτικής πληροφόρησης σε άτομα που παρέχουν ή ζητούν καθοδήγηση στην Κύπρο (συμβούλους καθοδήγησης στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γονείς, μαθητές, φοιτητές, κ.ά.) αναφορικά με ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και αντίστοιχα στην ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο.5. Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα

Στη σελίδα «Ηλεκτρονική Μάθηση» θα βρείτε μαθήματα που προσφέρονται δωρεάν από διάφορους φορείς και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.


Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page