Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα / Υπηρεσίες:


Επιπρόσθετα, στη Διοίκηση του Υπουργείου εντάσσονται:
Τέλος, το Υπουργείο επιβλέπει τους πιο κάτω Οργανισμούς / Ιδρύματα:
Ακολουθεί σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οργανόγραμμα-ΥΕΚΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 194,15Kb)

Go to top of page