Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχει (είτε προεδρεύοντας είτε ως Μέλος) σε Επιτροπές και Συμβούλια, των οποίων ο ρόλος και το έργο εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες αυτών των Επιτροπών και Συμβουλίων.


Show details for [<strong>]1. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Ασφάλειας και Υγείας[1. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Show details for [<strong>]2. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Ατόμων με Αναπηρίες[</2. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Ατόμων με Αναπηρίες
Show details for [<strong>]3. Συμβούλια/Επιτροπές για Εργασιακά Θέματα[</strong>]3. Συμβούλια/Επιτροπές για Εργασιακά Θέματα
Show details for [<strong>]4. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Οικογένειας, Παιδιού,4. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Οικογένειας, Παιδιού, Ηλικιωμένων
Show details for [<strong>]5. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεω5. Συμβούλια/Επιτροπές για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Show details for [<strong>]6. Διάφορα / Άλλα[</strong>]6. Διάφορα / Άλλα
Go to top of page