Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει την ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες. Βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία των χρηστών για όλους και εφαρμόζουμε τα σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας.

Κατάσταση Συμμόρφωσης
Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου (WCAG) καθορίζουν απαιτήσεις για σχεδιαστές και προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες. Καθορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Επίπεδο A, Επίπεδο AA, and Επίπεδο AAA. Ο Διαδικτυακός Τόπος του ΥΕΚΑ συνάδει μερικώς με τις Οδηγίες του WCAG 2.1 επίπεδο AA. Συνάδει μερικώς σημαίνει ότι ορισμένα μέρη του περιεχομένου δε συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας.

Ανατροφοδότηση
Χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του ΥΕΚΑ. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώστε εάν συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

  • Τηλέφωνο: +357 22401600
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: administration@mlsi.gov.cy

Συμβατότητα με τους Φυλλομετρητές
Ο Διαδικτυακός Τόπος του ΥΕΚΑ έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατό με τους ακόλουθους φυλλομετρητές:
  • Chrome Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10
  • Edge Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10
  • Internet Explorer 11 σε Microsoft Windows 7/10
  • Firefox Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10

Τεχνικές Προδιαγραφές
Η προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του ΥΕΚΑ βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να δουλέψει με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του φυλλομετρητή και υποστηρικτή τεχνολογίας ή plugins που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας:
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Back to Top