Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1. Σχέδια Χορηγιών Στήριξης της Απασχόλησης

Το Τμήμα Εργασίας υλοποιεί σειρά Σχεδίων Χορηγιών Στήριξης της Απασχόλησης. Στόχος των Σχεδίων είναι να διευκολύνουν την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας άνεργων ατόμων, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα Σχέδια Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας, μπορείτε να απευθύνεστε στους Υπεύθυνους Λειτουργούς


Go to top of page