Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σύνταξη Χηρείας

Εφόσον πληρούνται σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις, Σύνταξη Χηρείας καταβάλλεται στον/στην ασφαλισμένο/η του/της οποίου/ας ο/η σύζυγος απεβίωσε και συζούσαν ή συντηρούνταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο κατά τον χρόνο του θανάτου του/της.


Εφάπαξ Ποσό Χηρείας

Καταβάλλεται στον/η Χήρο/α, που δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας, επειδή στην περίπτωσή της/του δεν ικανοποιούνται οι σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page