Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των νομοθεσιών:

  • Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών,
  • Τερματισμού Απασχολήσεως,
  • Ταμείων Προνοίας,
  • Κοινωνικής Σύνταξης,
  • Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων,
  • Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, και
  • Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σχετικές Νομοθεσίες:

Επικοινωνία:
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λεωφ. Βύρωνος 7
1465 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο:+357 22401600
Τηλεμοιότυπο: +357 22672984
Ηλ. Ταχυδρομείο: director@sid.mlsi.gov.cy

Go to top of page