Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


9 Νοεμβρίου 2023
Ανακοίνωση

Η κοινωνική ασφάλιση είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή,
την οικονομική σταθερότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου συμμετείχε σήμερα στο «14ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ», όπου απηύθυνε χαιρετισμό και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της εργασίας ως επίκεντρο της ζωής των πολιτών, τόσο σε σχέση με την καθημερινότητα όσο και σε σχέση με το σύνολο της πορείας από την νεότητα μέχρι την τρίτη ηλικία, τονίζοντας ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σταθερότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με ορίζοντα το 2025, που βασίζεται στην περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας και της επάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων και του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη του δεύτερου ασφαλιστικού πυλώνα.

Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής και της ατομικής ευθύνης, για κοινωνική αλληλεγγύη και ορθολογικό προγραμματισμό, έτσι ώστε η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας.

Τέλος, ο Υπουργός υπογράμμισε την σημαντικότητα της αξιοποίησης των διεθνών καλών πρακτικών και των επιστημονικών δεδομένων που μέσα από τον κοινωνικό διάλογο θα αξιοποιηθούν εποικοδομητικά για την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης προς όφελος των σημερινών και επόμενων γενιών.

Go to top of page