Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στην ενότητα Κατάρτιση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης που προσφέρονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), πλατφόρμες και συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, τη λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο διαχειρίζεται η ΑνΑΔ, κ.ά.

Go to top of page