Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Κύρια δραστηριότητα του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αναφορικά με την ανάπτυξη και την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού.

Στόχος του είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της απασχολησιμότητας και της ποιότητας της απασχόλησης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΠΑ προωθεί τη διεξαγωγή ερευνών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης. Το ΚΕΠΑ προσφέρει προγράμματα επιπέδου Μάστερ (μέσω του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης), επιμορφωτικά προγράμματα σε όλους τους τομείς του Μάνατζμεντ, προγράμματα κατάρτισης σε τεχνικούς τομείς και ειδικότητες, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα σε συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία υπάρχει ανάγκη, όπως η Ασφάλεια και Υγεία. Διοργανώνονται, επίσης, προγράμματα σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο για το ευρύ κοινό, όσο και για πρόσωπα τρίτης ηλικίας.

Παράλληλα το ΚΕΠΑ λειτουργεί ως το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου και συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και Επιτροπές, όπως ο Οργανισμός WorldSkills Europe (WSE) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Erasmus+.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, το ΚΕΠΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση ευρείας κλίμακας δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες, την ασφάλεια και υγεία και την ποιότητα.

Επικοινωνία:
Τ.Θ: 20536
1679 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 806000
Τηλεμοιότυπο: +357 22376872
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@kepa.mlsi.gov.cy

Go to top of page