Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρόοδος Αιτημάτων»

Μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πρόοδος Αιτημάτων» οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδο των αιτήσεων που υπέβαλαν σε διάφορα Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως για Βοηθήματα, Επιδόματα, Συντάξεις και Πληρωμή λόγω Πλεονασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πριν χρησιμοποιήσουν τις πιο πάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πρώτη φορά, να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στην Πύλη: https://www.gov.cy/.

Επιδόματα που περιλαμβάνονται ανά Υπηρεσία.pdfΨηφιακό Κανάλι Ενημέρωσης

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ), στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών και της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι μέσω της Κυβερνητικής Πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ» προσφέρονται ήδη οι πιο κάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

(α) Κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για όλα τα έτη
(β) Κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για συγκεκριμένο έτος
(γ) Βεβαίωση για λήψη παροχής
(δ) Προσωρινός υπολογισμός σύνταξης γήρατος (προγνωστικό)

Οι καταστάσεις / βεβαιώσεις που εκτυπώνονται για τα α, β και γ πιο πάνω μπορούν να χρησιμοποιούνται και για επίσημη χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πριν χρησιμοποιήσουν τις πιο πάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πρώτη φορά, να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στην Πύλη: https://www.gov.cy/.Go to top of page