Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


31 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αναφορικά με την σημερινή απεργία του Κλάδου Υπαλλήλων Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΠΑΣΥΔΥ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημειώνει ότι το αίτημα της δημιουργίας μεγάλου αριθμού νέων ανελικτικών θέσεων για την προαγωγή του συνόλου των εργαζομένων στην τεχνική δομή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αφού βρίσκεται εκτός του πλαισίου λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Το αίτημα προσεγγίζεται με κατανόηση και η ανταπόκριση σε αυτό γίνεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, αλλά η σημερινή απεργία δεν θα συμβάλει θετικά στην εξέλιξη του θέματος αφού είναι αχρείαστη άνευ αντικειμένου και με αρνητική επίδραση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Go to top of page