Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλα τα επιδόματα / παροχές που το Υπουργείο προσφέρει για τη στήριξη των οικογενειών:


Επίδομα Μητρότητας

Επίδομα μητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισμένες μισθωτές, οι αυτοτελώς εργαζόμενες, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες αναμένουν τοκετό ή έχουν υιοθετήσει παιδί ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών, οι ίδιες και ο σύζυγός τους.


Επίδομα Πατρότητας

Επίδομα πατρότητας δικαιούνται ο ασφαλισμένος σύζυγος του οποίου η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας ή ο ίδιος και η σύζυγος του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού μέχρι δώδεκα (12) ετών.


Βοήθημα Τοκετού

Το βοήθημα τοκετού καταβάλλεται στη μητέρα, είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγός της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι, προαιρετικά ασφαλισμένοι). Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού.


Επίδομα Ορφάνιας

Το Επίδομα Ορφάνιας χορηγείται για ανήλικο, του οποίου και οι δύο γονείς έχουν αποβιώσει και ο ένας τουλάχιστον ήταν ασφαλισμένος, καθώς επίσης και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. 


Βοήθημα Κηδείας

Το βοήθημα κηδείας πληρώνεται στη χήρα ή στον χήρο προσώπου που απεβίωσε ή, αν δεν υπάρχει χήρα ή χήρος, στο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας. Το ποσό του βοηθήματος κηδείας καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού.


Go to top of page