Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σεπτέμβριος 2023: Αποτελέσματα

Επιθεωρήσεων σε Κέντρα Αναψυχής/Καφετέριες


Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών, ενημερώνει ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιθεωρήσεις σε Παγκύπρια βάση σε Κέντρα Αναψυχής/Καφετέριες.

    1. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 86 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 83 εργοδότες και 3 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 458. (271 άντρες και 187 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 125 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 168 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 165 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών.

    2. Διαπιστώθηκε ότι 26 εργαζόμενοι ήταν αδήλωτοι στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκδόθηκαν 14 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 11 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €24.000.


Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.
Go to top of page