Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας διαδικτυακά, αξιοποιώντας τις πιο κάτω Πλατφόρμες και Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning):

1. Ανοικτά Μαθήματα

Τι είναι: Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Τι δεν είναι: Μέρος προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή προγράμματος σπουδών ΑΕΙ. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από διδάσκοντες και δεν οδηγούν στη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού.

Ποιοι τα παρακολουθούν: Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται! Φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες καικάθε άνθρωπος που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του!

Τι προσφέρουν: Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

https://opencourses.gr/2. Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει συγκεντρώσει, σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών.

Στην Ψηφιακή Ακαδημία, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα, δωρεάν και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής τα μαθήματα που ταιριάζουν στις ανάγκες του, στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του. Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή και γίνεται με τον ρυθμό που ταιριάζει στον καθένα!

Με το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ενσωματωμένο πλέον στην Ψηφιακή Ακαδημία, και ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο αξιολόγησης DigiComp v2.1, ο πολίτης αποκτά τη δυνατότητα να αξιολογήσει το επίπεδο της ψηφιακής του ικανότητας.

Ακολούθως, και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης, παρέχεται στον πολίτη η δυνατότητα εξατομικευμένης πρότασης μαθημάτων. Ιδιαίτερα για τους εξειδικευμένους χρήστες ή επαγγελματίες ΤΠΕ υπάρχει δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Η πλατφόρμα είναι δυναμική, δηλαδή, τόσο οι θεματικές ενότητες όσο και τα μαθήματα θα εμπλουτίζονται διαρκώς, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών αναγκών. Ακόμα περισσότεροι πάροχοι περιεχομένου θα προσφέρουν εκπαιδευτική ύλη και ευκαιρία για περισσότερες ώρες «παρουσίας» των πολιτών στην Ψηφιακή Ακαδημία.

https://nationaldigitalacademy.gov.gr3. Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης έχει ως στόχο να στηρίξει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση ανθεκτικών και μακρόπνοων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_el

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά από πόρους και τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν για να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες τους, όπως ο πιο κάτω σύνδεσμος:

Online platforms for teachers and educators:
https://education.ec.europa.eu/el/resources-and-tools/online-learning-resources4. Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κέντρου Παραγωγικότητας «e-Gnosis»

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Κέντρου Παραγωγικότητας στοχεύει στον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το e-Gnosis σήμερα προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικού υλικού για τα πιο κάτω θέματα:
  • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
  • Επιχειρηματικότητα - και Εσύ Μπορείς
  • Ασφάλεια και Υγεία στον Χώρο Εργασίας
  • Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη

https://www.e-gnosis.gov.cy5. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Εκπαιδευτική Πύλη

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέσα από αυτό τον Ιστότοπο στοχεύει να στηρίξει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να βοηθήσει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση. Το υλικό που αναρτάται εδώ, καθώς και η καθοδήγηση σε άλλες πηγές, μπορεί να χρησιμεύσουν και στους γονείς και κηδεμόνες που προσπαθούν να συμπαρασταθούν στα παιδιά που μένουν στο σπίτι
.
https://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/6. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Τα Μαθήματα ανοικτής πρόσβασης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι ομαδοποιημένα σε τέσσερεις (4) υποκατηγορίες:
  1. Μαθήματα που αφορούν στην απόκτηση Ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως Χρήση διαδραστικών πινάκων και Χρήση του λογισμικού πακέτου Office365.
  2. Μαθήματα που αφορούν σε Μαθησιακά πεδία, όπως Γλώσσα, Πληροφορική και Θετικές επιστήμες.
  3. Μαθήματα που αφορούν σε Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως Εκπαιδευτική ψυχολογία και Αξιολόγηση.
  4. Μαθήματα που αφορούν σε άλλα εξειδικευμένα θέματα

Σχετικές συνδέσεις:

https://elearn.pi.ac.cy/moodle/

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2864&Itemid=480&lang=el


Go to top of page