Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Νέα


 • 04/08/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/31)
 • 04/08/2020- Ανακοίνωση - Βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Συζήτηση στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφαλειας και Υγείας
 • 31/07/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/30)
 • 27/07/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΙΑΡΟΣ ΛΤΔ» για τη χοιροτροφική μονάδα στην Αθηένου
 • 27/07/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «IESC Incinerator Ltd» για τον αποτεφρωτήρα στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά (Ύψωνα)
 • 27/07/2020- Γνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς στο Βασιλικό, στη Δεκέλεια και στη Μονή
 • 21/07/2020- Ανακοίνωση - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/28)
 • 20/07/2020- Ανακοίνωση - Έναρξη ισχύος περιορισμού χρήσης Φθαλικών Εστέρων σε αντικείμενα (ΚΧΠΑΥ/27)
 • 17/07/2020- Ανακοίνωση - Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία Εγκατάσταση και Χρήση Ικριωμάτων (σκαλωσιών) (ΚΜΚ / 19)
 • 13/07/2020- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση οκτώ (8) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας- Σάββατο 5.9.2020 και Κυριακή 6.9.2020
 • 10/07/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Κάστρος Φαρμ Λτδ» για τη χοιροτροφική μονάδα στην Ορούντα
 • 19/05/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 - Εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 - Επιβαλλόμενη Αλλαγή Εργασιών / Ανάπαυση και Διακοπή Εργασιών (ΚΜΚ / 14)