Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 24/04/2017- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα, Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 20/04/2017- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 13/04/2017- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 12/04/2017- Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - 28 Απριλίου 2017
 • 11/04/2017- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 03/04/2017- Ανακοίνωση – Η περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ Τινός Νόμου και περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Εκχώρηση Εξουσιών) Γνωστοποίηση του 2017 (Α.Δ.Π. 179/2017)
 • 31/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Νίκος Τομαζίδης Λτδ» για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Θέμιδος 58 στη Λεμεσό
 • 24/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Καθαριστήρια Αριστοτέλους Λτδ» για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Ανδρέα Δημητρίου στον Στρόβολο
 • 17/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ» για τη χοιροτροφική μονάδα στο Μένοικο
 • 17/03/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων των εταιρειών «TOTAL PLUS LTD» και «ONELZIG LTD» για το πρατήριο πετρελαιοειδών TOTAL PLUS στην Τίμη της Πάφου
 • 16/03/2017- Συνοδευτικά Έγγραφα της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
 • 16/03/2017- Διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015). Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης