Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 25/07/2016- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 25/07/2016- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Παραδεισιώτης Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40000 θέσεις στην Περιστερώνα
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Χριστόφορος Νικοδήμου & Σία Λτδ» για τη χοιροτροφική μονάδα στην Κάτω Μονή
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40000 θέσεις στη Ψημολόφου
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40000 θέσεις στη Δένεια
 • 15/07/2016- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τον προτεινόμενο περιορισμό χρήσης Φθαλικών Εστέρων σε αντικείμενα
 • 14/07/2016- Ενημέρωση του προσωπικού Κυβερνητικών Υπηρεσιών, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • 12/07/2016- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες Φθαλικές Oυσίες σε Παιχνίδια και Αντικείμενα Παιδικής Φροντίδας
 • 04/07/2016- Ανακοίνωση – Τέλη για εξέταση αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο Παράρτημα IV του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου του 2013 (Ν. 184(Ι)/2013)
 • 24/06/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «UNILEVER PMT LTD» για την εγκατάσταση παραγωγής και συσκευασίας απορρυπαντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στην Έγκωμη
 • 17/06/2016- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ για τον ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ σε ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (Ιούλιος - Αύγουστος 2016)