Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 23/03/2018- Ανακοίνωση σχετικά με τη Σκόνη στην Ατμόσφαιρα της Κύπρου - 23 Μαρτίου 2018
 • 20/03/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 16/03/2018- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα και Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 16/03/2018- Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2018 Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Κίνδυνος Πτώσης από Ύψος
 • 05/03/2018- Selection procedure for traineeships at EU-OSHA
 • 02/03/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Artemis A. Georgiou Petrol Station Ltd» για το πρατήριο πετρελαιοειδών στο Τραχώνι στη Λεμεσό
 • 01/03/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εθνικός Διαγωνισμός Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2018
 • 26/02/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Χώρους Αποθήκευσης, Χρήσης και Παραγωγής Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών - Μάρτιος 2018
 • 14/02/2018- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΟΣ 2018
 • 09/02/2018- Γνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για 21 πρατήρια πετρελαιοειδών της εταιρείας «Petrolina (Holdings) Public Ltd»
 • 02/02/2018- Γνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για 16 πρατήρια πετρελαιοειδών PETROLINA
 • 25/01/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες εταιρειών για παραβάσεις της Νομοθεσίας για τον Έλεγχο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που επιβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας και Λεμεσού