Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 18/09/2019- Προϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (KXO30)
 • 17/09/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME24)
 • 09/09/2019- Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με Χαμόγελο. Μαθαίνοντας με τον NAPO (ΚΔΟΘ/5)
 • 23/08/2019- Δημόσια διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης Ευαισθητοποιητικών Χημικών Ουσιών σε υφασμάτινα και δερμάτινα αντικείμενα
 • 05/08/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΚΜΚ/14) - Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών - Σεπτέμβριος 2019
 • 25/07/2019- Οδηγός Ασφάλειας και Υγείας για Εργαστήρια Χημείας
 • 28/05/2019- Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών (Κυκλοσιλοξανών)
 • 13/05/2019- Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα
 • 06/05/2019- Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στη Χρήση Μικροπλαστικών σε Προϊόντα
 • 06/03/2019- Ανακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2019
 • 05/03/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΤΟΣ 2019