Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 17/05/2019- Θέσεις Εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, ECHA
 • 17/05/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)
 • 16/05/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)
 • 13/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εντός του 2018
 • 13/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα
 • 13/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Δημοσίευση Προδιαγραφών μέσω Γνωστοποιήσεων του Αρχιεπιθεωρητή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 10ης Μαΐου 2019
 • 13/05/2019- ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 10/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εντός του 2018
 • 10/05/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Mintikkis Chicken Farm Ltd» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά στον Αγ. Ιωάννη Μαλούντας
 • 10/05/2019- Γνωστοποίηση λήψης 4 αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για τις εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά στον Αναλυόντα, στην Κοκκινοτριμιθιά, στο Μαρκί και στη Ψημολόφου
 • 10/05/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης & Α/φοι Νικολαΐδη Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά στη Ψημολόφου
 • 06/05/2019- Ανακοίνωση - Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στη Χρήση Μικροπλαστικών σε Προϊόντα