Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 16/10/2018- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα, Εξοπλισμός υπό Πίεση)
 • 12/10/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018
 • 12/10/2018- Διεξαγωγή συνάντησης εργασίας αναφορικά με οριστικοποίηση και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Μακροπρόθεσμων Κινδύνων από την Έκθεση στο Pαδόνιο
 • 09/10/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 09/10/2018- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 05/10/2018- Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης που έγινε στις 8.9.2018 για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
 • 21/09/2018- Υπογραφή νέου Εθνικού Προγραμματικού Πλαισίου [Country Programme Framework (CPF)] της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την περίοδο 2018-2023
 • 21/09/2018- Εθνική Δήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 62η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)
 • 03/09/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκή Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τη διασύνδεση των νομοθετικών διατάξεων για τις χημικές ουσίες, τα προϊόντα και τα απόβλητα
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 16/03/2018- Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2018 Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Κίνδυνος Πτώσης από Ύψος