Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 19/08/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «INTEREFINE FUELS LTD» για την εγκατάσταση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων στην Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα
 • 17/08/2016- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 12/08/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD» για την εγκατάσταση επιφανειακής επεξεργασίας αλουμινίου με ηλεκτρολυτικές διεργασίες στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού
 • 05/08/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Κ.K.E. PIGGERY FARM LTD» για τη χοιροτροφική μονάδα ‘Β’ στο Ακάκι
 • 05/08/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Κ.K.E. PIGGERY FARM LTD» για τη χοιροτροφική μονάδα ‘A’ στο Ακάκι
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Παραδεισιώτης Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40000 θέσεις στην Περιστερώνα
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Χριστόφορος Νικοδήμου & Σία Λτδ» για τη χοιροτροφική μονάδα στην Κάτω Μονή
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40000 θέσεις στη Ψημολόφου
 • 22/07/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40000 θέσεις στη Δένεια
 • 04/07/2016- Ανακοίνωση – Τέλη για εξέταση αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο Παράρτημα IV του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου του 2013 (Ν. 184(Ι)/2013)
 • 17/06/2016- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ για τον ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ σε ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (Ιούλιος - Αύγουστος 2016)
 • 13/06/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ» για την εγκατάσταση εκτύπωσης σε χαρτί στην οδό Μιχαήλ Μαρίδη 33-37 στην Παλλουριώτισσα