Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 19/09/2017- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 18/09/2017- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 15/09/2017- Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2017 - 13.9.2017
 • 12/09/2017- Ανακοίνωση σχετικά με τη Σκόνη στην Ατμόσφαιρα της Κύπρου - 12 Σεπτεμβρίου 2017
 • 11/09/2017- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 08/09/2017- Γνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για 4 πρατήρια πετρελαιοειδών TOTAL PLUS
 • 29/08/2017- Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017
 • 29/08/2017- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για τα προσχέδια νομοθεσιών με τίτλο: 1. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 2. Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
 • 25/08/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «ECOFUEL (CYPRUS) LTD» για την εγκατάσταση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων στο Μαρί, Λάρνακα
 • 18/08/2017- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών του κου Γεώργιου Χριστοδουλίδη για το στεγνοκαθαριστήριο στην Ευρύχου
 • 14/08/2017- Γνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για 66 πρατήρια πετρελαιοειδών EΚO
 • 14/08/2017- Γνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για 15 πρατήρια πετρελαιοειδών ESSO