Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 23/09/2016- Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Αντίληψη των Κινδύνων και ο Ανθρώπινος Παράγοντας» - 17.09.2016
 • 23/09/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «HELLENIC COPPER MINES LTD» για την εγκατάσταση παραγωγής χαλκού και κράματος χρυσού-αργύρου στην Σκουριώτισσα
 • 22/09/2016- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 22/09/2016- Σεμινάριο: Έλεγχος Συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • 20/09/2016- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Περιορισμός στην παρουσία πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) σε πλαστικά δάπεδα
 • 16/09/2016- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 15/09/2016- Δημοσιοποίηση Λεπτομερών Πρακτικών και Αιτιολογίας Ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας τεσσάρων φορητών οργάνων μέτρησης βλαπτικών παραγόντων Αριθμός διαγωνισμού: TEE8/2016
 • 09/09/2016- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 02/09/2016- Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων
 • 26/08/2016- Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016
 • 26/08/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Arizona Laundries (Famagusta) Ltd» για το στεγνοκαθαριστήριο στο Παραλίμνι
 • 19/08/2016- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «INTEREFINE FUELS LTD» για την εγκατάσταση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων στην Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα