Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 19/07/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α.Τ.Ι. Enviroindustrials Ltd» για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Κοφίνου
 • 19/07/2019- Θέσεις Εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, ECHA
 • 18/07/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 • 12/07/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 26/06/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (Ιούλιος - Αύγουστος 2019)(ΚΜΚ/09)
 • 21/06/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για το σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων στη Μονή στη Λεμεσό
 • 20/06/2019- Ανακοίνωση - Δημόσια Διαβούλευση για τα προσχέδια νομοθεσιών με τίτλο 1. Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201Χ 2. Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201Χ
 • 28/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών (Κυκλοσιλοξανών)
 • 23/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2014
 • 13/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα
 • 06/05/2019- Ανακοίνωση - Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στη Χρήση Μικροπλαστικών σε Προϊόντα
 • 06/03/2019- Ανακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2019