Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 22/01/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/03)
 • 21/01/2020- Ένταξη των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου - Προκήρυξη του Διαγωνισμού Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 (ΚΔΟΘ/5)
 • 17/01/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/02)
 • 17/01/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/01)
 • 17/01/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Fill N Go Stations Ltd» για το πρατήριο πετρελαιοειδών στη Λεωφ. Λάρνακος 184 στην Αγλαντζιά
 • 16/01/2020- Διαγωνισμός Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2020 Εθνικά Βραβεία (ΚΔΟΘ/3)
 • 16/01/2020- Διαδικτυακά Διαδραστικά Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) Δήλωση Ενδιαφέροντος (ΚΔΟΘ/4)
 • 13/01/2020- Διαγωνισμός Αφίσας 2019 - 2020 με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» (ΚΔΟΘ/1)
 • 13/01/2020- Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) Έτους 2019 (ΚΔΟΘ/2)
 • 10/01/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας Petrolina Holdings (Public) Ltd για την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό
 • 08/01/2020- Περιορισμός στην χρήση της Δισφαινόλης Α σε θερμοευαίσθητο χαρτί (ΚΧΠAY/1)
 • 07/01/2020- Διαβούλευση σε προσχέδια Γνωστοποιήσεων (Κωδίκων Πρακτικής) για εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ (ΚΑ/1/2020)