Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Νέα


 • 25/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 22-5-2020
 • 22/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 21-5-2020
 • 22/05/2020- Επεισόδιο Σκόνης – 22 Mαΐου 2020 (ΚΠΑΣΣ/10)
 • 22/05/2020- Ανακοίνωση - Τεχνικός Οδηγός για Συστήματα Κλιματισμού σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας (Πανδημία Κορωνοϊού)
 • 22/05/2020- Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάιος 2020 - Διαχείριση της Πανδημίας COVID-19 στα Εργοτάξια (KMK/15)
 • 21/05/2020- Επεισόδιο Σκόνης – 21 Mαΐου 2020 (ΚΠΑΣΣ/9)
 • 21/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 20-5-2020
 • 20/05/2020- Επεισόδιο Σκόνης – 20 Mαΐου 2020 (ΚΠΑΣΣ/8)
 • 20/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 19-5-2020
 • 20/05/2020- Ανακοίνωση για τη Διάθεση στην Αγορά Προσωπίδων Προστασίας ΚΜΕ/19
 • 19/05/2020- Επεισόδιο Σκόνης – 19 Mαΐου 2020 (ΚΠΑΣΣ/7)
 • 19/05/2020- Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/20)