Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤελευταία Νέα


  • 21/10/2020- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ - Έναρξη Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας & Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2020-2022 (ΚΔΟΘ/21)
  • 20/10/2020- Ανακοίνωση - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/35)
  • 15/10/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόταση για τροποποίηση Οδηγίας για Καρκινογόνους και Μεταλλαξιογόνους Παράγοντες με τρεις νέες οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (ΚΧΠΑΥ34)
  • 13/10/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση και δημοσίευση νέων Γνωστοποιήσεων σε θέματα Ραδιολογικής Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας (ΚΑ/5/2020)
  • 02/10/2020- Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση οκτώ (8) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5.9.2020 και Κυριακή 6.9.2020
  • 23/09/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη ισχύος Ευρωπαϊκού περιορισμού για την επαγγελματική χρήση διισοκυανικών χημικών ουσιών (ΚΧΠΑΥ33)
  • 10/09/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταποίηση Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2020 (ΚΜΚ 22/2020)
  • 02/09/2020- Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/30 - Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE
  • 14/08/2020- Ανακοίνωση – Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 97(Ι)/2020)
  • 04/03/2020- Ανακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2020 (KMK/06)