Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 22/01/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 22/01/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα και Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 21/01/2019- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 18/01/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα και Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 16/01/2019- Ανακοίνωση – Γενικοί Όροι Λειτουργίας
 • 16/01/2019- Ανακοίνωση – Νέο έντυπο για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων
 • 15/01/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 11/01/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα και Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 07/01/2019- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 07/01/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διαγωνισμός Βραβείων Καλής Πρακτικής 2019 - Εθνικά Βραβεία
 • 02/01/2019- Διαγωνισμός Αφίσας 2018 - 2019 με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία»
 • 10/12/2018- Ανακοίνωση – Τέλη για τη διεξαγωγή μετρήσεων της συγκέντρωσης εκπομπών και για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών υγρών ή/και στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν. 131(Ι)/2016)