Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Α. Θεσμοθετημένη Σύνταξη

Δικαιούχοι Θεσμοθετημένης Σύνταξης είναι όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, δηλ. το 65ο έτος ηλικίας, και πληρούν σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.


Β. Εφάπαξ Ποσό Θεσμοθετημένης Σύνταξης

Όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει την ηλικία των 68 ετών και δεν πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για θεσμοθετημένη σύνταξη, δικαιούται εφάπαξ ποσό θεσμοθετημένης σύνταξης.Σχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page