Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ειδική Παροχή σε Πρόσωπα με Θαλασσαιμία

Η ειδική παροχή καταβάλλεται σε πρόσωπα με θαλασσαιμία που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, νοουμένου ότι πληρούν τις ασφαλιστικές μονάδες που ισχύουν κατά τη συντάξιμη ηλικία.


Αποζημίωση Θυμάτων λόγω Βίαιων Εγκλημάτων


Κοινωνική ΚάρταΣχετικές Ανακοινώσεις:

Go to top of page