Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων συστάθηκε με βάση τον περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο Ν. 88(Ι)/2020.

Έργο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων κάθε νομοθεσίας για την οποία καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως προβλέπεται από τον υπό αναφορά Νόμο.

Για την εκτέλεση του έργου της, η Υπηρεσία επιθεωρεί και ελέγχει χώρους εργασίας και προβαίνει σε κάθε αναγκαία εξέταση σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή/και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πιθανολογεί ότι απασχολούνται πρόσωπα (εξαιρουμένου κάθε χώρου που χρησιμοποιείται ως κατοικία) προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων που προσδιορίζονται στον Ν. 88(Ι)/2020.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και εκπαίδευση στους εργοδότες και τους εργαζόμενους, σχετικά με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς και τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την εφαρμογή τους.

Σχετικές Νομοθεσίες:


Επικοινωνία:
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77
2100 Λευκωσία,
Κύπρος.

Τηλέφωνο για υποβολή καταγγελιών: +357 77778577
Τηλεμοιότυπο: +357 22806209

Go to top of page