Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


6 Νοεμβρίου 2023
Δελτίο Τύπου

Συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος


Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, συζητήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους η πρόταση για την αλλαγή στην αναλογιστική προσαρμογή για πρόωρη αφυπηρέτηση πριν το 65ο έτος, η εθνική πολιτική απασχόλησης, μέρος της οποίας αποτελεί και η στρατηγική απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών, η αναπροσαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού και η κύρωση της Σύμβασης 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για τα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας, ενώ επαναβεβαιώθηκε η σημαντικότητα του κοινωνικού διαλόγου μέσα από την τριμερή κοινωνική συνεργασία της πολιτείας, των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Η Κυβέρνηση διαχειρίζεται μεθοδικά και αποτελεσματικά όλα τα σημαντικά ζητήματα που είναι ανοικτά, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας.

Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη ακούσαμε με ενδιαφέρον τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και αναμένουμε ότι στο προσεχές διάστημα ο διάλογος θα εξελιχθεί ουσιαστικά και εποικοδομητικά.

Ειδικότερα, σχετικά με την στοχευμένη πρόταση για άμεση ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης για πολίτες που εργάστηκαν για πολλά χρόνια, που διαμορφώθηκε από την Κυβέρνηση και κατατέθηκε ως βάση για συζήτηση, απαντήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινήσεις προς τους κοινωνικούς εταίρους από τις αναλογιστικές υπηρεσίες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Επισημαίνεται ότι μέσα από την πρόταση επηρεάζεται το 25% όσων έτυχαν αναλογιστικής μείωσης από το 2012 μέχρι σήμερα, που αντιστοιχεί συνολικά σε 10000 συνταξιούχους που θα λάβουν άμεσα αύξηση της σύνταξης τους κατά περίπου 800 ευρώ ετησίως, στους οποίους θα προστίθενται άλλοι περίπου 1000 δικαιούχοι κάθε χρόνο.

Επαναλαμβάνεται ότι η Κυβέρνηση είναι ανοικτή σε εισηγήσεις, νοουμένου ότι περιορίζονται στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων που έχουν προσδιοριστεί από την αναλογιστική μελέτη.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης για όσους συνταξιοδοτούνται πρόωρα πριν από το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ η μετάθεση της συζήτησης για μεταγενέστερη φάση στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα διατηρήσει στο μεσοδιάστημα την αναλογιστική μείωση του 2012 για όλους τους επηρεαζόμενους.

Αντιλαμβανόμαστε τις όποιες διαφορετικές αναλύσεις, αλλά θεωρούμε ότι μέσα από τον διάλογο θα προωθηθούν αλλαγές που θα επηρεάσουν θετικά τα εισοδήματα πολλών συνταξιούχων στο πλαίσιο των σημερινών δυνατοτήτων.

Go to top of page