Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Γραπτή Ενημέρωση
Ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών
Συνδικαλισμός
Προστασία Μισθών
Νέα

  • - 20/09/2021 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»
  • - 02/07/2021 Ανακοίνωση: Μεταστέγαση Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας
  • - 24/05/2021 Ανακοίνωση: Αποζημίωση υπαλλήλων καταστημάτων που εργάστηκαν κατά την 1η, 2η και 3η Μαΐου 2021
  • - 09/04/2021 Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Οικιακών Εργαζομένων Νόμος»
  • - 24/02/2021 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28/4/2021
  • - 01/01/2021 Τιμαριθμικό Επίδομα
  • - 30/12/2020 Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Χριστουγεννιάτικο Ωράριο Καταστημάτων
  • - 28/09/2020 Οδηγίες για προστασία από τον κορωνοϊό σε χώρους εργασίας
  • - 25/09/2020 Developing Equality Allies: An innovative workplace inclusion programme
  • - 18/09/2020 Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020