Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Τι είναι το Βοήθημα Κηδείας;

Το βοήθημα κηδείας πληρώνεται στη χήρα ή στον χήρο προσώπου που απεβίωσε ή, αν δεν υπάρχει χήρα ή χήρος, στο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας.

Το ποσό του βοηθήματος κηδείας καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Το βοήθημα κηδείας πληρώνεται για θάνατο:

  1. ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτού, αυτοτελώς εργαζομένου, προαιρετικά ασφαλισμένου),
  2. προσώπου που είχε δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη χηρείας, επίδομα αγνοουμένου ή σύνταξη γονέως και παροχή λόγω θανάτου,
  3. ορφανού για το οποίο πληρώνεται επίδομα ορφάνιας,
  4. προσώπου που ήταν εξαρτώμενο ασφαλισμένου ή συνταξιούχου,
  5. μισθωτού του οποίου ο θάνατος προήλθε από σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε από επαγγελματικό ατύχημα ή καθορισμένη νόσο που οφείλεται στην απασχόλησή του.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Η αίτηση για βοήθημα κηδείας πρέπει να υποβληθεί πάνω σε ειδικό έντυπο που μπορεί ο αιτητής να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κέντρο Πολίτη (ΚΕΠΟ) ή μέσω του διαδικτύου εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα του θανάτου.

Η αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή Κέντρο Πολίτη (ΚΕΠΟ) και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αίτηση για βοήθημα κηδείας.


Σχετικά Αρχεία:

ΥΚΑ 3 - 013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ.pdf


Go to top of page