Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Το Επίδομα Ορφάνιας χορηγείται για ανήλικο, του οποίου και οι δύο γονείς έχουν αποβιώσει και ο ένας τουλάχιστον ήταν ασφαλισμένος, καθώς επίσης και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. Περισσότερα ...


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Η αίτηση για επίδομα ορφάνιας πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημέρα θανάτου του γονέα, σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.


Σχετικά Αρχεία:

ΥΚΑ 3 - 015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ.pdf


Go to top of page