Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Το βοήθημα τοκετού καταβάλλεται σε γυναίκα η οποία γέννησε τέκνο, είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγός της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι, προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό). Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού. Νοείται ότι ο ένας από τους δυο θα πρέπει να πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Η αίτηση για βοήθημα τοκετού πρέπει να υποβληθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα του τοκετού. Η μητέρα πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σε περίπτωση που το παιδί δεν γεννήθηκε στη Κύπρο και στην περίπτωση που η αιτήτρια υποβάλει την αίτηση με βάση τις εισφορές του συζύγου της, να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό γάμου, ή πιστοποιητικό πολιτικής συμβίωσης και να παραδίδεται σε οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.


Σχετικά Αρχεία:

Οδηγός Βοηθήματος Τοκετού.pdf
ΥΚΑ 3 - 006 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ.pdf


Go to top of page