Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Επίδομα μητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισμένες μισθωτές, οι αυτοτελώς εργαζόμενες, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες αναμένουν τοκετό ή έχουν υιοθετήσει παιδί ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών, οι ίδιες ή και ο σύζυγός τους ή έχουν αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας. Νοείται ότι θα πρέπει να πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Η υποβολή της αίτησης για επίδομα μητρότητας γίνεται μετά από τη συμπλήρωση της εικοστής πέμπτης (25ης) εβδομάδας κύησης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει εντός 21 ημερών από την ημέρα την οποία απαιτείται το επίδομα (δηλ. αρχίζει η άδεια μητρότητας).

Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αφού συμπληρωθεί κατάλληλα από την ίδια την αιτήτρια, τον ιατρό της και τον εργοδότη της.


Περίοδος πληρωμής

Για σκοπούς καταβολής του επιδόματος μητρότητας, εβδομάδα θεωρείται η εβδομάδα η οποία αρχίζει Δευτέρα και λήγει Κυριακή. Περισσότερα ...


Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 (Ν.167(I)/2021) και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2021 (Ν.168(I)/2021), οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 4857 και ημερ. 5/11/2021, τις μητέρες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας κατά την εβδομάδα που λήγει την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, ότι η άδεια μητρότητας αυξάνεται, κατά 4 εβδομάδες, εάν πρόκειται για δεύτερο τοκετό ή για απόκτηση δεύτερου παιδιού με υιοθεσία ή μέσω παρένθετης μητέρας, και κατά 8 εβδομάδες, εάν πρόκειται για τρίτο ή μεταγενέστερο τοκετό ή για απόκτηση τρίτου ή μεταγενέστερου παιδιού με υιοθεσία ή μέσω παρένθετης μητέρας.

Το ανάλογο επίδομα μητρότητας θα συνεχίσει να καταβάλλεται στη μητέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010-2021, εφόσον αυτή συνεχίσει να βρίσκεται σε άδεια μητρότητας για τις εν λόγω επιπρόσθετες περιόδους.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για συνέχιση της καταβολής του επιδόματος μητρότητας.

5 Νοεμβρίου 2021.


Σχετικά Αρχεία:

ΥΚΑ 3-007 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.pdf
Οδηγός Επιδόματος Μητρότητας.pdf


Go to top of page