Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων

Στις 13 Ιουνίου 1997 τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 51(I) του 1997 που προνοεί για την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων.

Αποζημίωση δικαιούνται πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους που έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αποζημίωση Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων, πολίτες Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου καθώς και οι εξαρτώμενοί τους.

Η αποζημίωση περιλαμβάνει περίθαλψη σε Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα μέχρι και €1708,60 επίδομα ασθενείας για προσωρινή ανικανότητα, σύνταξη ανικανότητας για μόνιμη, ολική ή μερική ανικανότητα, σύνταξη επιζώντων και βοήθημα κηδείας σε περίπτωση θανάτου του θύματος. Το επίδομα ασθενείας, οι συντάξεις και το βοήθημα κηδείας, καταβάλλονται στο ίδιο ύψος όπως οι αντίστοιχες βασικές παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται αν το θύμα δικαιούται αποζημίωση στο ίδιο ή μεγαλύτερο ύψος από άλλη πηγή.

Η δαπάνη για την παρεχόμενη προστασία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3480,19Kb) • οι περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Κανονισμοί


 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Cyprus Flight Pass

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Your Europe

  Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Στατιστικά Στοιχεία

  Καν'το ηλεκτρονικα

  Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  The Cyprus Social Insurance Scheme

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης