Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως

Η Νομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως έχει ως σκοπό:

- να προστατεύει όλους τους εργοδοτουμένους από αυθαίρετες απολύσεις και να εξουδετερώνει τις συνέπειες του πλεονασμού, με την καταβολή αποζημιώσεως ή πληρωμής λόγω πλεονασμού, ανάλογα με την περίπτωση,

- να καθορίζει ελάχιστη περίοδο προειδοποιήσεως σε περιπτώσεις τερματισμού απασχολήσεως,

- να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της Κυβέρνησης, να μελετήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ειδικά νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πλεονασμού, και

- να καθιδρύσει Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό στο οποίο οι εργοδότες θα καταβάλλουν εισφορές με σκοπό τη συλλογική ανάληψη των κινδύνων του πλεονασμού.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 (Ν24 του 1967).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 10433,27Kb) • οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Τροποποιητικοί Νόμοι


 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Cyprus Flight Pass

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Your Europe

  Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Στατιστικά Στοιχεία

  Καν'το ηλεκτρονικα

  Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  The Cyprus Social Insurance Scheme

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης