Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθεσίες Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών    Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, έχει τεθεί σε ισχύ «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος 10(Ι) του 2020, ο οποίος ψηφίστηκε στα πλαίσια για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2341 που προνοεί για τις Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

    Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 10(Ι)2020, «οι περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμοι του 2012 ως 2018», καταργούνται.Σχετικά Αρχεία:

IORP II Directive English.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 692,23Kb)
IORP II Οδηγία Ελληνικά.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 672,4Kb)
Εγκύκλιος 1 του 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1576,12Kb)
Εγκύκλιος 2 του 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1003,2Kb)
Εγκύκλιος 3 του 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 357,19Kb)
Κανονισμοί ΚΔΠ 204_2014.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 424,76Kb)
Νόμος 10(Ι)2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4412,83Kb)
Νόμος 68(I)2019.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 471,22Kb)
Οδηγία 1 του 2010 - Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις _FAQs_.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 174,11Kb)
Οδηγία 1 του 2010 ΚΔΠ 22_2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 623,81Kb)
Οδηγία 1 του 2020 ΚΔΠ 241_2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 843,12Kb)
Οδηγία 2 του 2010 ΚΔΠ 23_2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 157,6Kb)
Οδηγία 2 του 2020 ΚΔΠ 565_2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 767,06Kb)No documents found
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Cyprus Flight Pass

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης