Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθεσίες Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών    Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, έχει τεθεί σε ισχύ «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος 10(Ι) του 2020, ο οποίος ψηφίστηκε στα πλαίσια για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2341 που προνοεί για τις Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

    Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 10(Ι)2020, «οι περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμοι του 2012 ως 2018», καταργούνται...Σχετικά Αρχεία:

Εγκύκλιος 1 του 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1576,12Kb)
Εγκύκλιος 1 του 2021 - Μεταφορές.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 569,66Kb)
Εγκύκλιος 2 του 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1003,2Kb)
Εγκύκλιος 3 του 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 357,19Kb)
ΚΔΠ 204 2014.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 424,76Kb)
Νόμος 10(Ι)2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4412,83Kb)
Νόμος 68(I)2019.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 471,22Kb)
Οδηγία - IORP II Directive English.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 692,23Kb)
Οδηγία - IORP II Οδηγία Ελληνικά.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 672,4Kb)
Οδηγία 1 του 2010 - Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις _FAQs_.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 174,11Kb)
Οδηγία 1 του 2010 ΚΔΠ_22_2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 623,81Kb)
Οδηγία 1 του 2020 ΚΔΠ_241_2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 843,12Kb)
Οδηγία 1 του 2021 ΚΔΠ_325_2021.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 324,95Kb)
Οδηγία 2 του 2010 ΚΔΠ_23_2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 157,6Kb)
Οδηγία 2 του 2020 ΚΔΠ_565_2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 767,06Kb)
Οδηγία 2 του 2021 ΚΔΠ_326_2021.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 384,8Kb)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 92,81Kb)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜ ΕΠΙΧ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 141,77Kb)
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΕΦΟΡΟΣ ΙΕΣΠ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 532,91Kb)No documents found
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΝΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

e-procurment

Οπτικοακουστικά