Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθεσίες Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών


Ο Νόμος 208(I)2012 ψηφίστηκε στα πλαίσια για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 41/2003 που προνοεί για την Ίδρυση, Δραστηριότητες και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.
(The Legislation in english language can be found in the english version of the website).Σχετικά Αρχεία:

Νομοθεσία N 208(I)2012_covering letter.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 168,25Kb)
Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2012.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 5694,19Kb)
Οδηγία 1 του 2010 - Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις _FAQs_.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 174,11Kb)
Οδηγία 1 του 2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 623,81Kb)
Οδηγία 2 του 2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 157,6Kb)
Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των προνοιών των άρθρων 18(1) κ 29(3) Ν 208(Ι)2012.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 223,48Kb)
Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Νόμος 208(Ι) του 2012.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 223,22Kb)
Οι περί των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Κανονισμοί του 2014.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 424,76Kb)
Τροποποίηση Βασικού Νόμου 208(Ι) του 2012 (N143(I)_2015).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 339,25Kb)
Τροποποίηση Βασικού Νόμου 208(Ι) του 2012 (Ν111(Ι)2014).doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 63,24Kb)
ο περί της Απόκτησης και της Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Εργαζομένων που διακινούνται Ν68(Ι)2019.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 471,22Kb)


No documents found

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

e-procurment

Οπτικοακουστικά

Κύπρος και Ομοσπονδία

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ