Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Hide details for [<font class="simpletitle">]2024[</font>]2024
- 11/01/2024 Πρόσκληση Εργοδοτών για Πιστοποίηση
 
- 05/01/2024 Τιμαριθμικό Επίδομα 2024
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 28/12/2023 Tο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024)
 
- 21/12/2023 Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 13ο Μισθό
 
- 19/10/2023 Ανακοίνωση  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Έλεγχοι Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για το Χρόνο Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών
 
- 18/10/2023 Άρθρο για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των εργαζομένων
 
- 09/10/2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με εκστρατείες για Ενημέρωση Κοινού για τις Νομοθεσίες για τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους απασχόλησης και την προστασία των μισθών
 
- 22/09/2023 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στην Λευκωσία - Προθεσμία 6/10/2023
 
- 07/09/2023 Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία
 
- 28/07/2023 Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 έως 2022 - Έντυπα Συγκατάθεσης Εργοδοτουμένων σε Αποκοπές από το Μισθό
 
- 24/03/2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την 25η Μαρτίου 2023 και 1η Απριλίου 2023
 
- 02/02/2023 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών
 
- 20/01/2023 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στην Λευκωσία - Προθεσμία 3/2/2023
 
- 19/01/2023 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση
 
- 16/01/2023 Τιμαριθμικό Επίδομα 2023
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 27/12/2022 Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022
 
- 07/12/2022 Άρθρο για την ετήσια άδεια των εργαζομένων
 
- 08/11/2022 Εκστρατεία ενημέρωσης οδηγών και επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
 
- 30/09/2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αργία 1ης Οκτωβρίου και 28ης Οκτωβρίου
 
- 06/09/2022 Το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023)
 
- 03/03/2022 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 
- 21/02/2022 Τιμαριθμικό Επίδομα 2022
 
- 17/02/2022 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29/4/2022
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 30/12/2021 8η Τελετή Βράβευσης Επιχειρήσεων που Πιστοποιήθηκαν για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
 
- 01/12/2021 Ενημερωτική εκστρατεία για τις νομοθεσίες για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας καθώς και για τον 13ο μισθό
 
- 20/09/2021 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»
 
- 02/07/2021 Ανακοίνωση: Μεταστέγαση Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας
 
- 24/05/2021 Ανακοίνωση: Αποζημίωση υπαλλήλων καταστημάτων που εργάστηκαν κατά την 1η, 2η και 3η Μαΐου 2021
 
- 09/04/2021 Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Οικιακών Εργαζομένων Νόμος»
 
- 24/02/2021 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28/4/2021
 
- 01/01/2021 Τιμαριθμικό Επίδομα 2021
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 30/12/2020 Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Χριστουγεννιάτικο Ωράριο Καταστημάτων
 
- 28/09/2020 Οδηγίες για προστασία από τον κορωνοϊό σε χώρους εργασίας
 
- 25/09/2020 Developing Equality Allies: An innovative workplace inclusion programme
 
- 18/09/2020 Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020
 
- 24/04/2020 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων: 29.05.2020
 
- 07/04/2020 Πληροφορίες για κορωνοϊό Covid-19
 
- 17/03/2020 Ο 13ος μισθός «βαφτίστηκε» φιλοδώρημα
 
- 28/02/2020 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.04.2020
 
- 19/02/2020 Εκστρατεία διαφώτισης για την "Ημέρα Ίσης Αμοιβής" από το ΥΕΠΚΑ
 
- 06/02/2020 Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 06/12/2019 Ενημερωτική εκστρατεία για τις νομοθεσίες για την γραπτή ενημέρωση, την προστασία των μισθών καθώς και για τον 13ο μισθό
 
- 06/12/2019 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στην Πάφο - Προθεσμία 16/01/2020
 
- 17/05/2019 Οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου
 
- 17/04/2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πασχαλινό ωράριο καταστημάτων
 
- 17/04/2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αργία 1ης Μαΐου
 
- 05/04/2019 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στη Λάρνακα - Προθεσμία 19/04/2019
 
- 05/02/2019 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 03.05.2019
 
- 22/01/2019 Τιμαριθμικό Επίδομα
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 04/12/2018 Εκστρατεία διαφώτισης για την παραχώρηση 13ου μισθού εκεί που καταβάλλεται
 
- 19/10/2018 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στη Λάρνακα - Προθεσμία 09/11/2018
 
- 03/08/2018 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στη Λάρνακα
 
- 30/03/2018 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20.06.2018
 
- 22/03/2018 Πασχαλινό Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων (29.03.2018 μέχρι 07.04.2018)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 12/12/2017 Εκστρατεία διαφώτισης για την παραχώρηση 13ου μισθού εκεί όπου καταβάλλεται
 
- 11/12/2017 Χριστουγεννιάτικο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
 
- 08/04/2017 Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης κτηρίου στην Πάφο για την στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Εργασιακών Σχέσεων
 
- 28/02/2017 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28.04.2017
 
- 17/01/2017 Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης κτηρίου στην Πάφο για την στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Εργασιακών Σχέσεων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 03/11/2016 Εκστρατεία Ενημέρωσης Εργοδοτών και Εργοδοτουμένων για τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις τους & Εκδήλωση για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής
 
- 26/04/2016 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27.06.2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 18/05/2015 Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015
 
- 14/05/2015 Διατάγματα για τη ρύθμιση λειτουργίας των καταστημάτων 13.05.2015 - 30.11.2015
 
- 06/04/2015 Διατάγματα για τη ρύθμιση λειτουργίας των καταστημάτων 2015 - Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο
 
- 31/03/2015 Διατάγματα για τη ρύθμιση λειτουργίας των καταστημάτων 2015
 
- 06/03/2015 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας για τις Ανάγκες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΠΚΑν
 
- 22/01/2015 Τελετή Βράβευσης Επιχειρήσεων που Πιστοποιήθηκαν για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 17/09/2014 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24.10.2014
 
- 29/08/2014 Διατάγματα για το τουριστικό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Νοεμβρίου 2014
 
- 08/08/2014 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αργία η 15η Αυγούστου 2014 για τη λειτουργία των καταστημάτων
 
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης