Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Αγαπητοί Φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, την οποία φιλοδοξούμε να καταστήσουμε σημείο αναφοράς όσον αφορά την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο.


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έπραξε ότι είναι δυνατό έτσι ώστε η ιστοσελίδα αυτή να είναι όσο πιο πλήρης, περιέχοντας κάθε μορφής πληροφορία, όπως κείμενα νομοθεσιών, οδηγούς ενημέρωσης, στατιστικά στοιχεία, εκδόσεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων κ.λπ. Παράλληλα, το Τμήμα, μέσω της ιστοσελίδας του, παρέχει προς τους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών παραπόνων / αιτήσεων ή / και ερωτήσεων έτσι ώστε να διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η επικοινωνία Πολίτη – Κράτους.


Ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος, ευελπιστώ ότι η ιστοσελίδα αυτή θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην επιδίωξή μας για την όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη. Προς τούτο, δεσμευόμαστε ότι θα πράττουμε ότι είναι δυνατόν για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, έτσι ώστε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων να αποτελεί πρότυπο στον τομέα αυτό.


Καλή περιήγηση,


Άντης Αποστόλου
Αν. Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων