Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Οικιακών Εργαζομένων Νόμος»

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί των Οικιακών Εργαζομένων Νόμος» το οποίο καταρτίστηκε με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης περί Οικιακών Εργαζομένων, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, υπ. αρ. 189.

Η ανάληψη πρωτοβουλίας για κύρωση της Σύμβασης 189 από την Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί ως αναγνώριση της ανάγκης προστασίας των οικιακών εργαζομένων οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικές συνθήκες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε νοικοκυριά και οικιακά υποστατικά.

Μέσα από τη Δημόσια Διαβούλευση επιδιώκεται μια όσο το δυνατό ευρύτερη και εποικοδομητική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και πολιτών/εργαζομένων, για συλλογή χρήσιμων απόψεων και εισηγήσεων.


Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 12 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 21 Μαΐου 2021.

Παρακαλείστε όπως με βάση την προβλεπόμενη προθεσμία υποβάλετε γραπτώς τις απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις σας σε σχέση με το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση omessios@dlr.mlsi.gov.cy, αποστέλλοντας τη Φόρμα Υποβολής Στοιχείων που διατίθεται πιο κάτω.

Για οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες / διευκρινήσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση omessios@dlr.mlsi.gov.cy και στους ακόλουθους συνδέσμους:


ILO Convention 189 & ILO Recommendation 201

Προσχέδιο Κυρωτικού Νόμου Σύμβασης 189

Φόρμα Υποβολής Σχολίων

Ο περί Οικιακών Εργαζομένων Νόμος του 2021 (Δημόσια Διαβούλευση).docx