Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ανακοίνωση: Αποζημίωση υπαλλήλων καταστημάτων που εργάστηκαν κατά την 1η, 2η και 3η Μαΐου 2021

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου, η 1η Μαΐου, η 2η Μαΐου (Κυριακή του Πάσχα) και η 3η Μαΐου (Δευτέρα του Πάσχα) αποτελούν αργίες για τους υπαλλήλους καταστημάτων .

Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι των ειδικών καταστημάτων, των οποίων η λειτουργία επιτρεπόταν, καθώς και των καταστημάτων που εμπίπτουν στις πιο κάτω περιοχές:

a. στις εδαφικές περιοχές όλων των δήμων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων του δήμου Πάνω Λευκάρων και των εδαφικών περιοχών εντός των κοινοτικών συμβουλίων που συνορεύουν με το δήμο αυτό


    b. στις εδαφικές περιοχές των κοινοτικών συμβουλίων που έχουν κοινά σύνορα με δήμο, εξαιρουμένων των εδαφικών περιοχών εντός των ορίων των κοινοτικών συμβουλίων Αβδελλερού, Αγίου Ισιδώρου, Αγίου Σωζόμενου, Ακουρσού, Ακρούντας, Ανδρόλυκου, Αχερίτου, Δρούσειας, Κάθηκα, Καλού Χωριού Λάρνακας, Κάτω Αρόδων, Κελλιών, Κόσιης, Λουρουτζίνας, Μαθηκολώνης, Μακούντας, Μελούσιας, Παλαιομετόχου, Παλλώδιας, Πάνω Αρόδων, Πελαθούσας, Πετροφανίου, Ποταμιάς, Τρούλλων, Φασούλας και Φοινικαρίων ΄ και

    c. στις εδαφικές περιοχές των κοινοτικών συμβουλίων Κιτίου, Λέμπας, Πάνω Δευτεράς, Πέρα Χωρίου, Περβολιών, Πύλας και Φρενάρους,


οι οποίοι κλήθηκαν να εργαστούν τις πιο πάνω ημερομηνίες, θα πρέπει να αποζημιωθούν με αναλογία 1:2 για κάθε ώρα εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του Νόμου.20 Μαΐου 2021