Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Από τις 16 Δεκεμβρίου 2022 έχει τεθεί σε ισχύ νέος εναρμονιστικός Νόμος (Ν 216(Ι)/2022) ο οποίος εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία ΕΕ 2019/1158 και ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς, και για τους εργαζόμενους που έχουν ευθύνες φροντίδας.

Ο Νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων το δικαίωμα γονικής άδειας με επίδομα, το δικαίωμα άδειας φροντίδας για τους εργαζόμενους οι οποίοι παρέχουν προσωπική φροντίδα /υποστήριξη είτε σε συγγενή ή σε πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με αυτούς, αλλά και το δικαίωμα απουσίας από την εργασία για επείγον οικογενειακούς λόγους που αφορούν ασθένεια ή ατύχημα. Επίσης, ο Νόμος προβλέπει το δικαίωμα των γονέων παιδιών ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών και των φροντιστών, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας.

Το κείμενο του Νόμου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/1D45E2E852F7B921C22588470020E54D/$file/%CE%9F%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202022.pdf?OpenElement

27 Δεκεμβρίου 2022