Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Πληροφορίες για κορωνοϊό Covid-19

Γενικές πληροφορίες για κορωνοϊό Covid-19 , διατάγματα και οδηγίες: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/index.html

Πληροφορίες για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/