Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι στις 08/08/2014 εκδόθηκε Διάταγμα, με βάση το άρθρο 27 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με το οποίο τα γενικά καταστήματα, που βρίσκονται μέσα στις περιοχές/ζώνες που καθορίζονται στον Πίνακα του ισχύοντος σχετικού Διατάγματος, θα τηρήσουν την 15η Αυγούστου 2014 ως αργία.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Τροποποιητικά Διατάγματα.pdf