Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Στα πλαίσια των δεσμεύσεων του έργου "Ευέλικτες μορφές απασχόλησης με τη μορφή Τηλεργασίας" του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχει αναλάβει την ψήφιση Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας με τη μορφή Τηλεργασίας, με σχετικό ορόσημο για την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου το 2ο τρίμηνο του 2023. Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου, το Τμήμα θα αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κονδύλι ύψους 130 000 ευρώ.

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας