Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020

Επισυνάπτεται για ενημέρωση ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ 4757 και ημερ. 28/5/2020.

11.pdf