Τμήμα Εργασιακών ΣχέσεωνΠροσωπικά Στοιχεία
(1) *
(2)
(3)
(4)
(5)Στοιχεία Εργοδότη ή Εκπροσώπου:


Στοιχεία Εκπροσώπων Συντεχνιών:*
captchaΠαράκληση όπως πριν την τελική υποβολή του παραπόνου, βεβαιωθείτε ότι το/τα συνημμένο/α αρχείο/α έχει/ουν περιληφθεί στη φόρμα υποβολής παραπόνου