Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Το Τμήμα είναι οργανωμένο και σε επαρχιακό επίπεδο, με τη λειτουργία Επαρχιακών Γραφείων Εργασιακών Σχέσεων, με κύριες αρμοδιότητες τη μεσολάβηση σε εργατικές διαφορές, την επιθεώρηση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και το χειρισμό παραπόνων εργαζομένων, σε τοπικό επίπεδο.

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, 4ος όροφος,

1096 Λευκωσία
Τηλ.:
 22803127 | Φαξ: 22661965
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
 info@dlr.mlsi.gov.cy
________________________________________________________
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80,
Τ.Θ. 71019, 3840 Λεμεσός

Τηλ.:
 25819440/820 | Φαξ: 25819274
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
 cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy
________________________________________________________
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου
Λεωφ. Αρτέμιδος 5,

1ος όροφος, 6020 Λάρνακα
Τηλ.:
 24817800/801 | Φαξ: 24621458
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
 mtheofilidou@dlr.mlsi.gov.cy
________________________________________________________
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
Αγίου Σπυρίδωνος 1, 8021 Πάφος
Τ.Θ.: 62181, 8061 Πάφος

Τηλ.:
 26822614/640 | Φαξ: 26822621
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
 eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 08:00 - 15:00