Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

13ος μισθός
Εβδομαδιαία ανάπαυση
Ετήσια άδεια
Ημερήσια ανάπαυση
Νέα

  • - 08/11/2022 Εκστρατεία ενημέρωσης οδηγών και επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
  • - 30/09/2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αργία 1ης Οκτωβρίου και 28ης Οκτωβρίου
  • - 06/09/2022 Το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023)
  • - 03/03/2022 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • - 21/02/2022 Τιμαριθμικό Επίδομα 2022
  • - 17/02/2022 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29/4/2022
  • - 30/12/2021 8η Τελετή Βράβευσης Επιχειρήσεων που Πιστοποιήθηκαν για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
  • - 01/12/2021 Ενημερωτική εκστρατεία για τις νομοθεσίες για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας καθώς και για τον 13ο μισθό
  • - 20/09/2021 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»
  • - 02/07/2021 Ανακοίνωση: Μεταστέγαση Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας