Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

13ος μισθός
Εβδομαδιαία ανάπαυση
Ετήσια άδεια
Ημερήσια ανάπαυση
Νέα

  • - 24/03/2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την 25η Μαρτίου 2023 και 1η Απριλίου 2023
  • - 02/02/2023 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών
  • - 20/01/2023 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στην Λευκωσία - Προθεσμία 3/2/2023
  • - 19/01/2023 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση
  • - 16/01/2023 Τιμαριθμικό Επίδομα 2023
  • - 27/12/2022 Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022
  • - 07/12/2022 Άρθρο για την ετήσια άδεια των εργαζομένων
  • - 08/11/2022 Εκστρατεία ενημέρωσης οδηγών και επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
  • - 30/09/2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αργία 1ης Οκτωβρίου και 28ης Οκτωβρίου
  • - 06/09/2022 Το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023)