Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και 
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006 έως 2011


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με βάση τους περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμους, κατά την Πασχαλινή περίοδο που αρχίζει την 29η Μαρτίου και τερματίζεται την 7η Απριλίου 2018, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, κάθε γενικό κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο πασχαλινό ωράριο: 

Δευτέρα με Κυριακή, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ 
Μεγάλη Παρασκευή, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ 
Μεγάλο Σάββατο, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ


2. Τονίζεται ότι οι πιο πάνω διατάξεις της Νομοθεσίας και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γενικών καταστημάτων δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική. 


3. Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.