Τμήμα Εργασιακών ΣχέσεωνΟι Συλλογικές Συμβάσεις αποτελούν τον κυριότερο τρόπο, μέσω του οποίου καθορίζονται οι όροι εργοδότησης στη Κύπρο. Οι Συμβάσεις είναι συνήθως διάρκειας 2 ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών η ανανέωση συμβάσεων με μικρότερη (πολύ σπάνιο) ή και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, αφού η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι διαπραγματεύσιμη.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διαθέτει αρχείο συλλογικών συμβάσεων το οποίο μέσω της ιστοσελίδας μας, θα παρέχεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σε ηλεκτρονική μορφή.Συλλογική Σύμβαση για τους όρους εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Αναψυχής
Συλλογική Σύμβαση για τους όρους εργασίας των εργαζομένων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Συλλογική Σύμβαση Υπαλληλικού Προσωπικού Δήμων
Συλλογική Σύμβαση για τους όρους εργασίας και τα κατώτατα όρια μισθοδοσίας εις την Οικοδομική Βιομηχανία 01.06.2019 - 31.05.2022
Συλλογική Σύμβαση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου (2010-2012)
Συλλογική Σύμβαση που αφορά τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των μελών των Συντεχνιών που εργοδοτούνται στις Στέγες Ηλικιωμένων 01.01.2012 - 31.12.2014
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού Νήσου και της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ η οποία ρυθμίζει τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας του προσωπικού 1.10.2010 - 31.12.2014
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του ΠΣΒΕΞ από τη μια και της ΣΟΞΜΓΕΚ ΠΕΟ και της ΟΟΜΣΕΚ ΣΕΚ από την άλλη που αναφέρεται στους όρους εργασίας στη Βιομηχανία Επίπλου και Ξυλουργικών 01.01.2011 - 31.12.2014.
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου αφ’ ενός και της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου αφ’ ετέρου, η οποία διέπει τη μισθοδοσία και τους όρους υπηρεσίας των ωρομίσθιων εργατών (Συντηρητών και Καθαριστριών) του Πανεπιστημίου Κύπρου 01.01.2013 - 31.12.2014
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) αφ’ ενός και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑ.Σ.Ε.Υ. - ΠΕΟ η οποία καθορίζει τους όρους απασχόλησης του προσωπικού 01.05.2012 - 31.12.2014
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των Συντεχνιών ΟΙΥΚ - ΣΕΚ και της ΣΕΒΕΤΤΥΚ - ΠΕΟ αφ’ ενός και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου αφ’ ετέρου, αναφορικά με τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των απασχολούμενων εργατών και βοηθών εργατών στη Βιομηχανία Ανακύκλωσης (2016-2018)
Συλλογική Σύμβαση Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (2015)
Συλλογική Σύμβαση Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 2010-2012
Συλλογική Σύμβαση ΛΙΜΑΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Συλλογική Σύμβαση Σχολικών Εφορειών
Συλλογικές Συμβάσεις Εταιρειών Λεωφορείων ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΛΑΡΝΑΚΑΣ