Τμήμα Εργασιακών ΣχέσεωνΔικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής
Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εδώ υπάρχουν τα Κύρια Έγγραφα για την προστασία των δεδομένων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1IMI Κανονισμός
1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ