Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΗ πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έχει ως στόχο την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία τους.

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται με την ύπαρξη ενός κατάλληλου και πλήρως εναρμονισμένου προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο νομοθετικού πλαισίου, την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω ενός κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης που λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθμός 81 πάνω στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Επίσης η επίτευξη του στόχου επιδιώκεται με την προώθηση της πρόληψης, με διάφορα μέσα, την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε άλλους τομείς πολιτικής και τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο τομέας αυτός ρυθμίζει την οργάνωση και την διαχείρηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην επιχείρηση, σε επαρχιακό και σε παγκύπριο επίπεδο.

Επίσης ο τομέας αυτός ασχολείται με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρούν οι χώροι εργασίας (κτίρια, υποστατικά, εργοτάξια, λιμενικοί χώροι, εξορυκτικές βιομηχανίες, γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) και ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του εξοπλισμού εργασίας (μηχανήματα, εργαλεία, συσκευές, δοχεία πίεσης, μέσα ατομικής προστασίας, κ.λπ.) που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους.

Τέλος, ο τομέας αυτός ασχολείται με θέματα προστασίας από τους κινδύνους για την υγεία από τη χρήση του αμιάντου, των χημικών παραγόντων, των βιολογικών παραγόντων, των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, από φυσικούς παράγοντες, όπως είναι ο θόρυβος, ο φωτισμός, η θερμότητα, ή από εργονομικούς παράγοντες, όπως είναι η χειρωνακτική ανύψωση και μετακίνηση φορτίων, η μονότονη εργασία, ο ρυθμός εκτέλεσης της εργασίας, κ.λπ.


 • Ακτινοβολίες (ιονίζουσες και μη-ιονίζουσες)
 • Αλλοδαποί - Θέματα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με την εργοδότηση τους
 • Αμίαντος
 • Βιολογικοί Παράγοντες
 • Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Αυτοεργοδοτουμένων - Δικαιώματα εργοδοτουμένων και τρίτων προσώπων
 • Γεωργοκτηνοτροφία
 • Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Νόσων
 • Γνωστοποίηση Εργατικών Ατυχημάτων
 • Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων
 • Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση Αλκοόλ και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας
 • Διεθνείς Συμβάσεις
 • Ειδοποιήσεις Βελτίωσης, Απαγόρευσης και Προσφυγές
 • Εξορυκτική Βιομηχανία (ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ)
 • Εκπαίδευση σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές
 • Επιθεωρήσεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία
 • Επικίνδυνα Συμβάντα
 • Επιτήρηση της Υγείας των Εργαζομένων
 • Εποχιακή Γρίπη - Χρήσιμες πληροφορίες – Μέτρα Προφύλαξης στο χώρο εργασίας
 • Εργατικά Ατυχήματα
 • Έρευνα για την Αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο όσον αφορά τις σωματικές και ψυχικές παθήσεις των εργαζομένων
 • Η γρίππη των Πτηνών. Τι πρέπει να γνωρίζουμε.
 • Ηλεκτρισμός
 • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (έκθεση προσώπων στην εργασία)
 • Θερμική Καταπόνηση
 • Θόρυβος
 • Κατασκευές
 • Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες
 • Κραδασμοί
 • Λιμενικές Εργασίες
 • Νεαρά Πρόσωπα στην Εργασία
 • Νοσοκομεία / Κλινικές
 • Νόσος των Λεγεωναρίων
 • Οδική Ασφάλεια Εργαζομένων
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης - Ασφάλεια και Υγεία
 • Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
 • Παράγοντες κινδύνου μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία και μέτρα πρόληψης τους
 • Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου
 • Πολεοδομικές Άδειες και Άδειες Οικοδομής (Όροι Ασφάλειας και Υγείας)
 • Πρακτικός Οδηγός για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • Προγράμματα και Σχέδια
 • Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
 • Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία (έκθεση προσώπων στην εργασία)
 • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
 • Χημικοί Παράγοντες
 • Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία