Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΗλεκτρισμός

Ηλεκτρισμός είναι ένας γενικός όρος, που περιγράφει τα ηλεκτρικά φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της παρουσίας και της ροής του ηλεκτρικού φορτίου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μια ροή ηλεκτρικού φορτίου, και η έντασή του μετριέται σε Αμπέρ. Το συνεχές ρεύμα (DC) έχει σταθερή κατεύθυνση ροής, ενώ το εναλλασσόμενο ρεύμα (ΑC) αλλάζει διαρκώς κατεύθυνση.

Ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιείται σήμερα για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς π.χ. για φωτισμό, ηλεκτρική θέρμανση, κλιματισμό, τροφοδοσία συσκευών ή μηχανημάτων, στις τηλεπικοινωνίες.

Παρόλα αυτά πολλοί είναι οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται κατά την παραγωγή, μεταφορά και χρήση του και αρκετά είναι τα πρόσωπα που τραυματίζονται από την άμεση ή έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι κίνδυνοι αυτοί λόγω της φύσης του ηλεκτρισμού γίνονται δύσκολα αντιληπτοί.

Για να δείτε όλο το κείμενο πατήστε εδώ.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat HLEKTRISMOS.pdf