Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Νέα


 • 03/07/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/26)
 • 30/06/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Αχιλλέας Γιάγκου & Υιοί Λτδ» για την εγκατάσταση επεξεργασίας και βαφής ξύλου στη Βιοτεχνική Περιοχή Αγλαντζιάς
 • 29/06/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 - Εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 - Επιβαλλόμενη Αλλαγή Εργασιών / Ανάπαυση και Διακοπή Εργασιών (ΚΜΚ / 17)
 • 26/06/2020- Ανακοίνωση (ΚΧΠΑΥ/26) - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 25/06/2020- Πανδημία COVID - 19, Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου – Online Interactive Risk Assessment (OiRA)(ΚΔΟΘ/16)
 • 23/06/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΚΧΠΑΥ/25) - Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ ΤΕΕ και Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
 • 22/06/2020- Ηλεκτρονικό Σεμινάριο - COVID-19: Επιστροφή στην Εργασία (ΚΔΟΘ 15/2020)
 • 22/06/2020- Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 202x - Δημόσια Διαβούλευση (KME/25)
 • 12/06/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Χρήση Λαμπτήρων Υπεριώδους Ακτινοβολίας UVC για σκοπούς απολύμανσης από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 (ΚΑ/4)
 • 11/06/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΚΧΠΑΥ/24) - Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες)
 • 09/06/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Πελέτικο Λτδ» για την εγκατάσταση παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και συγκολλητικών υλών στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
 • 29/05/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «VIOSTIK CHEMICALS LTD» για την εγκατάσταση παραγωγής βερνικιών και κολλών στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου