Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 18/10/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/29)
 • 16/10/2019- Προϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (KXO35)
 • 15/10/2019- Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2019 (ΚΔΟΘ/8)
 • 14/10/2019- Ανακοίνωση – Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις (Ετήσια Έκθεση)
 • 11/10/2019- Ευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για πιθανό Νέο Περιορισμό στη Χρήση Μολύβδου (KXO34)
 • 10/10/2019- Προϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (KXO33)
 • 10/10/2019- Εργασίες Κοπής και Συγκόλλησης Μετάλλων (KME/27)
 • 10/10/2019- Θέσεις Εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, ECHA
 • 08/10/2019- Προϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (KXO32)
 • 07/10/2019- Προϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (KXO31)
 • 27/09/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για το σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στην Βαθιά Γωνία
 • 27/09/2019- Ανακοίνωση – Νέο έντυπο για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών