Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 31/03/2020- Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/13)
 • 26/03/2020- Ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για Εισαγωγείς Προστατευτικών Μασκών (ΚΜΕ/10)
 • 23/03/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών του κ. Όμηρου Μουγιάρη για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Θεοκρίτου 3 στην Αθηένου
 • 20/03/2020- Προστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης (ΚΧΠΑΥ/12)
 • 19/03/2020- Εξυπηρέτηση του κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού
 • 17/03/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ» για την εγκατάσταση επεξεργασίας ξυλείας στο Παλαιομέτοχο
 • 17/03/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών του κ. Χρίστου Παναγή για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Σταυρού 42 στον Στρόβολο
 • 17/03/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Ατμοκαθαριστήριον & Πλυντήριον “Πέτρος” Λτδ» για το στεγνοκαθαριστήριο στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 93Δ στα Λατσιά
 • 17/03/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «W2E1 Ltd» για την εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοφίνου
 • 11/03/2020- Ανακοίνωση - Αναβολή Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση οκτώ (8) κενών θέσεων Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας
 • 04/03/2020- Ανακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2020 (KMK/06)
 • 28/02/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών του κ. Γεώργιου Στυλιανού για το στεγνοκαθαριστήριο στη Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 15Γ στη Λευκωσία