Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Νέα


  • 20/09/2021- Ανακοίνωση - Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»
  • 17/09/2021- Ανακοίνωση - Κωδικός UFI στις ετικέτες των χημικών προϊόντων (ΚΧΠΑΥ/34)
  • 16/09/2021- Ανακοίνωση - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/33)
  • 10/09/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2021 (ΚΜΚ /21)
  • 09/09/2021- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/40)
  • 08/09/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/32)
  • 07/09/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη ισχύος περιορισμού για Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAHs) σε παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις (ΚΧΠΑΥ/29)
  • 01/09/2021- Ανακοίνωση - Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (Φθαλικοί Εστέρες) σε παιχνίδια που εντοπίστηκαν στην Κυπριακή αγορά (ΚΧΠΑΥ/31)
  • 09/06/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Εκδήλωση εκδιαφέροντος για έγκριση ως ελεγκτές εγκατάστασης υγραερίου ή εγκαταστάτες υγραερίου (ΚΜΕ/23)
  • 08/06/2021- Ανακοίνωση για την Ασφαλή Λειτουργία Ανυψωτικών Μηχανημάτων - Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο - Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14.6.2021 μέχρι 30.9.2021 για Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΚΜΕ/22)