Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Νέα


 • 23/09/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/36)
 • 23/09/2020- Ανακοίνωση - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/32)
 • 23/09/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη ισχύος Ευρωπαϊκού περιορισμού για την επαγγελματική χρήση διισοκυανικών χημικών ουσιών (ΚΧΠΑΥ33)
 • 18/09/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/35)
 • 18/09/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/34)
 • 10/09/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταποίηση Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2020 (ΚΜΚ 22/2020)
 • 04/09/2020- Γνωστοποίηση λήψηςαίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της κας Αγγέλας Θούπου για το στεγνοκαθαριστήριο με την εμπορική επωνυμία «A & G Top Dry-Cleaner» στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου 51 στην Πάφο
 • 02/09/2020- Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/30 - Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE
 • 24/08/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Printco Cassoulides Ltd» για την εγκατάσταση εκτύπωσης σε χαρτί στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
 • 14/08/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων των εταιρειών «Coral Energy Products Cyprus Ltd» και «PKP Fuel Co. Ltd» για το πρατήριο πετρελαιοειδών SHELL στα Λιβάδια
 • 14/08/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων των εταιρειών «Coral Energy Products Cyprus Ltd» και «Notis Fuel Ltd» για το πρατήριο πετρελαιοειδών SHELL στον δρόμο Αραδίππου-Αβδελλερού
 • 14/08/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Coral Energy Products Cyprus Ltd» για το πρατήριο πετρελαιοειδών SHELL στη Λεωφ. Αμμοχώστου 83 στη Σωτήρα