Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 10/12/2018- Ημερίδα για τους Λειτουργούς Ασφάλειας - 07.12.2018
 • 10/12/2018- Ανακοίνωση – Τέλη για τη διεξαγωγή μετρήσεων της συγκέντρωσης εκπομπών και για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών υγρών ή/και στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν. 131(Ι)/2016)
 • 10/12/2018- Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) - 04.12.2018
 • 10/12/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Κόλλα Άμεσης Δράσης (superglue) με Επικίνδυνη Χημική Ουσία στην Κυπριακή Αγορά
 • 05/12/2018- Έκθεση Τροχαίων Εργατικών Ατυχημάτων - Περίοδος 2010-2017
 • 04/12/2018- Ημερίδα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου 2018
 • 03/12/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Navarro Farms Ltd» για επέκταση της εγκατάστασης εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά στο Μαρκί
 • 03/12/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 09/11/2018- Στατιστική Ανάλυση Ατυχημάτων 2017
 • 05/11/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Proteas Press Ltd» για την εγκατάσταση εκτύπωσης σε χαρτί στη Βιομηχανική Ζώνη Νήσου
 • 18/10/2018- Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τον προτεινόμενο περιορισμό Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδότοπους
 • 03/01/2018- Υποχρεώσεις Μελετητών για τον ορισμό Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας (Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης)