Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 17/08/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Petrolina (Holdings) Public Ltd» για την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας
 • 06/08/2018- Ανακοίνωση - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π. 227/2018)
 • 02/08/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ
 • 20/07/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για την εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις στην Πάνω Δευτερά
 • 17/07/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «CBp Cyprus Ltd» για την εγκατάσταση πυρόλυσης ελαστικών στην Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 21/06/2018- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ για τη Θερμική καταπόνηση σε ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (Ιούλιος - Αύγουστος 2018)
 • 25/05/2018- ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2014
 • 16/03/2018- Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2018 Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Κίνδυνος Πτώσης από Ύψος
 • 03/01/2018- Υποχρεώσεις Μελετητών για τον ορισμό Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας (Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης)