Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 23/08/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης Ευαισθητοποιητικών Χημικών Ουσιών σε υφασμάτινα και δερμάτινα αντικείμενα (ΚΧΟ 27)
 • 22/08/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες KXO/28
 • 05/08/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΚΜΚ/14) - Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών - Σεπτέμβριος 2019
 • 02/08/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «REMEDICA LTD» για την εγκατάσταση παρασκευής και συσκευασίας φαρμάκων στη Λεμεσό
 • 30/07/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόληψη Εργατικών Ατυχημάτων, Επαγγελματικών Ασθενειών και Επικίνδυνων Συμβάντων Αξιοποίηση Διαδικτυακών Διαδραστικών Εργαλείων Εκτίμησης Κινδύνου – Online Interactive Risk Assessment (OiRA) (ΚΔΟΘ/4)
 • 29/07/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ (ΚΜΚ/13)
 • 26/07/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 25/07/2019- Οδηγός Ασφάλειας και Υγείας για Εργαστήρια Χημείας
 • 19/07/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α.Τ.Ι. Enviroindustrials Ltd» για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Κοφίνου
 • 19/07/2019- Θέσεις Εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, ECHA
 • 09/07/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ (ΚΜΚ/12)
 • 26/06/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (Ιούλιος - Αύγουστος 2019)(ΚΜΚ/09)