Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 15/02/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 15/02/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προστασία από τους Κινδύνους Χρήσης του Υγραερίου σε Απλές Εγκαταστάσεις
 • 13/02/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα)
 • 13/02/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα)
 • 12/02/2019- Ανακοίνωση - Πληροφόρηση για Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα
 • 08/02/2019- Ανακοίνωση – Καθορισμός απαιτήσεων αναφορικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν. 131(Ι)/2016)
 • 07/02/2019- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 06/02/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε Αποκριάτικα Προϊόντα
 • 06/02/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα)
 • 06/02/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υπεραγορές και Χονδρικό Εμπόριο - Φεβρουάριος 2019
 • 04/02/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διαβούλευση για την πρόταση περιορισμού στη χρήση του N, N-διμεθυλο φορμαμιδίου από επαγγελματίες
 • 04/02/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καρκινογένεση μπορεί να προκαλέσει σε εργαζόμενους η έκθεση τους σε άλατα Κοβαλτίου