Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤελευταία Νέα


 • 13/04/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διαδικτυακό Σεμινάριο «Διαχείριση της Θερμικής Καταπόνησης κατά τη Θερινή Περίοδο»Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021(ΚΜΚ 5/2021)
 • 12/04/2021- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «IESC LTD» για την εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Σιλά (ΚΕΒΡ/12)
 • 12/04/2021- Ανακοίνωση -Προσχέδιο Γενικών Όρων Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ασφαλτικού Σκυροδέματος (ΚΕΒΡ/13)
 • 10/04/2021- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/10)
 • 10/04/2021- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/11)
 • 08/04/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Περιορισμένη Χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών (ΚΧΠΑΥ/15)
 • 08/04/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - Προτεινόμενος περιορισμός στη χρήση του Μολύβδου στην υπαίθρια σκοποβολή, το κυνήγι και την αλιεία (ΚΧΠΑΥ/14)
 • 08/04/2021- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/09)
 • 08/04/2021- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/07)
 • 08/04/2021- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/08)
 • 05/04/2021- Διαβούλευση σε προσχέδιο Γνωστοποίησης του Αρχιεπιθεωρητή σε θέματα Πυρηνικής Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας (ΚΑ/2/2021)
 • 02/04/2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/13)