Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 06/12/2019- Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση ή ενοικιαγορά γραφειακών χώρων στην Πάφο, για συστέγαση των Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας/Υπηρεσίας Απασχόλησης, Επιθεώρησης Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων
 • 06/12/2019- Ημερίδα για Λειτουργούς Ασφάλειας (ΛΑ) και άτομα των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (ΚΔΟΘ/11)
 • 28/11/2019- Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης Εργατικών Ατυχημάτων 2018 (ΚΔΟΘ/10)
 • 25/11/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - (ΚΜΚ / 18) - Πραγματοποίηση Ημερίδας στις 20.11.2019 με θέμα: «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Τα Καθήκοντα και ο Ρόλος των Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης»
 • 25/11/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση εγγράφων σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΚΑ/4)
 • 25/11/2019- Ανακοίνωση σχετικά με Γνωστοποίηση για την παρακολούθηση της ποιότητας από ραδιολογικής άποψης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΑ/5)
 • 25/11/2019- Στατιστική Ανάλυση Ατυχημάτων 2018
 • 25/11/2019- Προϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (KXO37)
 • 12/11/2019- Παιχνίδια με Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στην Κυπριακή Αγορά (KXO36)
 • 11/11/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Συμμετοχή και ενημέρωση του κοινού για τις επιπτώσεις από προγραμματισμένες υπεράκτιες εργασίες γεώτρησης (ΚΥΧΒ/1)
 • 11/10/2019- Ευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για πιθανό Νέο Περιορισμό στη Χρήση Μολύβδου (KXO34)
 • 25/07/2019- Οδηγός Ασφάλειας και Υγείας για Εργαστήρια Χημείας