Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ανάλογα με την περίπτωση έχει υποχρέωση να ορίζει γραπτώς έναν ή περισσότερους εργοδοτουμένους του για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν στην εγκατάσταση, στο υποστατικό ή/και στην επιχείρησή του και να του παρέχουν συμβουλευτική βοήθεια για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την προστασία των εργοδοτουμένων και άλλων προσώπων στον χώρο εργασίας.

Τα πρόσωπα που ορίζονται από τον εργοδότη αποτελούν την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).

Για το σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο πατήστε εδώ.

Ιανουάριος 2022

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων