Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΘερμική Καταπόνηση

1. Γενικά

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται ειδικές συνθήκες με την αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες καύσωνα. Αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων.

Η θερμική καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζόμενων, οι οποίες κυμαίνονται από ενοχλητικά δερματικά εξανθήματα μέχρι θάνατο από θερμοπληξία.

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που οφείλεται στη συνέργεια των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα και επαρκή προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.


2. Διάταγματα Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020 «Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των εργαζομένων»

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των Διαταγμάτων (Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020) «Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων»

Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να βοηθήσει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα να εφαρμόσουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους και να δημιουργείται ένα ασφαλές, υγιεινό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Στον Κώδικα αυτό, μεταξύ άλλων, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για προστασία των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους από τη θερμική καταπόνηση. Οι εργοδότες προτρέπονται, ειδικά τις μέρες που επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες, να συμβουλεύονται τον Κώδικα, ο οποίος προνοεί όπως οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, πρέπει να ρυθμίζονται οι εργασίες, λαμβάνοντας τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.


4. Σύντομος Οδηγός

Για σκοπούς διευκόλυνσης της κατανόησης και εφαρμογής των Διαταγμάτων ετοιμάστηκε Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων.


5. Παρακολούθηση της θερμικής καταπόνησης

Για σκοπούς τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της θερμικής καταπόνησης οι εργοδότες θα πρέπει να τηρούν στοιχεία για τις ενέργειες / τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργοδοτουμένων τους. Ο Πίνακας 14 του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 206/2020 είναι δείγμα του εντύπου που πρέπει να συμπληρώνεται από τους εργοδότες, τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν συνθήκες θερμικής καταπόνησης, για σκοπούς τεκμηρίωσης της τήρησης των στοιχείων αυτών και συμμόρφωσης με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και ειδικά τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, στους πλείστους σταθμούς που διαθέτει παγκύπρια, έχει προσαρμόσει τις πρόνοιες του Πίνακα 12 «Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπαυσης για διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας», καθώς και του Πίνακα 13 «Βαρύτητα εργασίας» του πιο πάνω Κώδικα Πρακτική σε σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μετεωρολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου για ελαφριές, μέτριες και βαριές εργασίες ξεχωριστά.


Κατεβάστε το αρχείο Word ANATHEORHMENOS_PINAKAS_13.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word ANATHEORHMENOS_PINAKAS_12.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word ANATHEORIMENOS_PINAKAS_14_.doc