Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία



Θερμική Καταπόνηση

1. Γενικά

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται ειδικές συνθήκες με την αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες καύσωνα. Αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων.

Η θερμική καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζόμενων, οι οποίες κυμαίνονται από ενοχλητικά δερματικά εξανθήματα μέχρι θάνατο από θερμοπληξία.

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που οφείλεται στη συνέργεια των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα και επαρκή προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.


2. Διάταγμα Κ.Δ.Π. 291/2014 «Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των εργαζομένων.

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων οι εργοδότες και οι αυτοεργοδοτούμενοι πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 291/2014) «Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων».

Στο Διάταγμα αυτό, μεταξύ άλλων, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για προστασία των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους από τη θερμική καταπόνηση. Οι εργοδότες προτρέπονται, ειδικά τις μέρες που επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες, να συμβουλεύονται τον Κώδικα αυτό και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση τις πρόνοιες του.

Στόχος του Διατάγματος αυτού είναι να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους και να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.


3. Σύντομος Οδηγός – Ενημερωτικό Έντυπο

Για σκοπούς διευκόλυνσης της κατανόησης και εφαρμογής του Διατάγματος ετοιμάστηκε Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων. Επίσης ετοιμάστηκε ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα» το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες του Διατάγματος και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Ενημέρωση για εντοπισμό Οδηγιών και ενημερωτικού υλικού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


4. Δοκιμαστική εφαρμογή τροποποίησης του Κώδικα

Μετά από σχετική απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά η τροποποίηση του Πίνακα 12 «Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας / ανάπαυσης για διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας» ώστε να περιλαμβάνει θερμοκρασίες από 32οC έως και 46οC καθώς και του Πίνακα 13 «Βαρύτητα Εργασίας» του πιο πάνω Διατάγματος με την προσθήκη των εργασιών ασφαλτόστρωσης στον Πίνακα αυτό ως (α) μέτρια εργασία: εργασίες που διεξάγονται με μηχανικά μέσα και (β) βαριά εργασία: εργασίες που διεξάγονται χειρωνακτικά.


5. Παρακολούθηση της θερμικής καταπόνησης

Για σκοπούς τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της θερμικής καταπόνησης οι εργοδότες θα πρέπει να τηρούν στοιχεία για τις ενέργειες / μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργοδοτουμένων τους. Για διευκόλυνση των εργοδοτών, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε σχετικό δείγμα Πίνακα ο οποίος θα μπορούσε να συμπληρώνεται από τους εργοδότες τις ημέρες όπου επικρατούν συνθήκες θερμικής καταπόνησης για σκοπούς τεκμηρίωσης της τήρησης των στοιχείων αυτών και συμμόρφωσης με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και ειδικά τις πρόνοιες του Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 291/2014) .

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας, στους πλείστους σταθμούς που διαθέτει παγκύπρια, έχει προσαρμόσει τις πρόνοιες του Πίνακα 12 «Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπαυσης για διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας» καθώς και του Πίνακα 13 «Βαρύτητα εργασίας» του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014 (Κ.Δ.Π. 291/2014) σε σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μετεωρολογίας για ελαφριές, μέτριες και βαριές εργασίες ξεχωριστά.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Prostasia_ton_ergazomenon_se_sinthikes_kafsona.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Word Pinakas_Katagrafis_Metriseon.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Pinakas12.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Pinakas13.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Pinakas_Tekmiriosis.doc