Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕπαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές

Οι Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές συγκαλούνται δύο φορές το χρόνο στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας σε όλες τις επαρχίες και σε αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων (Εργοδοτικών, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και άλλων φορέων) σε τοπικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών τους συζητούνται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία καθώς και ενέργειες για τη διαφώτιση και την προώθηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Επίσης, συζητούνται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία οργανώνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους.