Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Τι είναι η Σύνταξη Χηρείας;

Η Σύνταξη Χηρείας καταβάλλεται στον/στην ασφαλισμένο/η του/της οποίου/ας ο/η σύζυγος απεβίωσε και συζούσαν ή συντηρούνταν κατά τον χρόνο του θανάτου του/της.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Χήρα, η οποία κατά το χρόνο του θανάτου του συζύγου της και/ή χήρος, ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου της συζύγου του συζούσε με αυτόν ή αυτήν ή συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από αυτόν/αυτήν, νοουμένου ότι ο/η σύζυγος απεβίωσε κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Η χήρα ή ο χήρος πρέπει να υποβάλει αίτηση εντός τριών μηνών από την ημέρα του θανάτου του/της συζύγου σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κέντρο Πολίτη (ΚΕΠΟ) ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης και να παραδοθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή Κέντρο Πολίτη (ΚΕΠΟ).


Περίοδος Πληρωμής

Η σύνταξη χηρείας αρχίζει από την ημέρα του θανάτου του/της συζύγου και πληρώνεται εφ’ όρου ζωής ή μέχρι που η χήρα/ο χήρος ξαναπαντρευτεί.


Σχετικά Αρχεία:

ΥΚΑ 3 - 014 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ.pdf
Οδηγός Επιδόματος Ορφανίας, Βοηθήματος Κηδείας και Σύνταξης Χηρείας.pdf


Go to top of page